ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP PARTICULIEREN 

Laatst bijgewerkt op: 08 april 2021 

Belangrijk: Gezien de situatie met betrekking tot Covid-19 in Frankrijk en in de rest van de wereld, zijn de hieronder vermelde levertijden louter informatief. De huidige omstandigheden verstoren onze activiteiten en kunnen onze leveringen beïnvloeden. Le Bourgeois stelt alles in het werk om in de best mogelijke omstandigheden aan uw behoeften te voldoen en verontschuldigt zich voor eventuele vertragingen bij de levering buiten haar wil en wil om. 

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna "AV") zijn van toepassing op de verkoop van producten van de site https://le-bourgeois.com en definiëren de rechten en plichten van de verkoper en de klant in het kader van de verkoop. . 

Als u verder surft op onze site ( le-bourgeois.com ) gaat u zonder voorbehoud akkoord met de volgende verkoopvoorwaarden. De koper erkent de AV te hebben aanvaard alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling impliceert de volledige, onmiddellijke en onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van de AV die van kracht zijn op het moment van het plaatsen van de bestelling. 

De huidige versie van deze algemene voorwaarden is de enige die bezwaarlijk is: 

 • - Voor de duur van het gebruik van de site en totdat een nieuwe versie deze vervangt;
 • - Voor elke bestelling van producten van de site https://le-bourgeois.com prevaleren de AV boven elk ander document uitgegeven door Le-Bourgeois of andere algemene aankoopvoorwaarden. Le Bourgeois behoudt zich het recht voor om af te wijken van bepaalde clausules hierin of om categorische algemene verkoopvoorwaarden vast te stellen volgens de kopers. Deze afwijkingen zullen aanleiding geven tot het opstellen van bijzondere verkoopvoorwaarden, behoudens een uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande overeenkomst tussen de verkoper en de koper. Le Bourgeois behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen en verbindt zich ertoe haar klanten op de hoogte te stellen van elke wijziging, per e-mail, per post of door een melding op de Site. 2. DE VERKOPER
  Volgens de voorwaarden van deze algemene voorwaarden is de " verkoper " het bedrijf LC TEX, vereenvoudigde naamloze vennootschap (eenmansbedrijf) met een aandelenkapitaal van € 5.000, geregistreerd bij de RCS van Sarreguemines onder nummer 847 683 570, met statutaire zetel op 7 rue de couhés 57500 Saint Avold 3. DE KLANT In het kader van deze voorwaarden verwijst de " klant " naar elke natuurlijke persoon, een meerderjarige natuurlijke persoon die handelingsbekwaam is, die een bestelling plaatst op onze website. Elke professionele klant of rechtspersoon die een bestelling wil plaatsen voor onze producten, in het bijzonder voor de doorverkoop van producten verkocht door Le Bourgeois, wordt verzocht om de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op professionals te raadplegen.


 

4. TE KOOP AANGEBODEN PRODUCTEN 

De te koop aangeboden producten zijn die welke op onze site https://le-bourgeois.com staan . Elk product heeft een productfiche met de prijs, de leveringsvoorwaarden, de productreferentie en het merk, de beschrijving en de essentiële kenmerken van het product.
De lijst met producten op de site kan veranderen afhankelijk van de productiemethoden van onze leveranciers. 

De foto's bij de producten worden alleen ter informatie verstrekt en hebben geen contractuele waarde. 

5. BESTELLEN 

Om een ​​bestelling te plaatsen, wordt de klant uitgenodigd om de volgende stappen te volgen: a) Maak zijn winkelmandje aan 

De Klant moet de producten die hij wil kopen aan zijn winkelmandje toevoegen. De prijzen die in zijn mandje worden weergegeven, zijn aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen. 

b) Aanmaken van een klantaccount 

Geen enkele bestelling kan worden verwerkt zonder dat de Klant eerst zijn persoonlijke klantenaccount heeft aangemaakt waarmee hij zijn bestellingen en zijn leverings- en facturatiegegevens kan beheren. 

Bij het aanmaken van zijn klantaccount krijgt de klant inloggegevens toegewezen (door de laatste gekozen gebruikersnaam en wachtwoord). Deze identificatoren zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet aan derden worden meegedeeld. De bescherming van deze identificatoren is de verantwoordelijkheid van de klant en de verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal van deze identificatoren door een derde partij of de toe-eigening van de identiteit van een klant. 

Als de klant zijn identificatoren wil wijzigen of als hij frauduleus gebruik ervan vermoedt, moet hij onmiddellijk contact opnemen met de klantenservice van Le-Bourgeois. 

c) Leveringsvoorwaarden 

De Klant moet dan zijn identiteit en zijn leveringsgegevens opgeven. De Klant moet de verkoper onverwijld op de hoogte brengen van elke wijziging van zijn gegevens die een impact kan hebben op de levering van zijn bestelling of op de facturering ervan. 

De verantwoordelijkheid van de verkoper kan niet worden ingeroepen in geval van een onvolledig of onjuist leveringsadres van de kant van de klant, die zich ertoe verbindt de kosten van terugzending en herlevering naar het juiste adres te dragen. Voor meer informatie over de leveringsvoorwaarden wordt de klant verzocht artikel 8 hiervan te raadplegen. 

d) Betaling van de prijs en kortingen 

De klant moet dan de prijs van de bestelling betalen, per creditcard, bankoverschrijving. In het geval van betaling via overschrijving wordt de bestelling pas verwerkt als het geld door de verkoper is ontvangen. 

Kortingen en acties zijn niet met elkaar te combineren en slechts eenmaal per huishouden van toepassing.

e) Goedkeuring

Alvorens tot betaling over te gaan, moet de klant deze AV aanvaarden door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken. Deze validatie impliceert de aanvaarding van al deze AVV's. Elke bestelling door de klant impliceert aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de gekochte producten. 

Na betaling ontvangt de klant een e-mail met een samenvatting van zijn bestelling en de bijbehorende factuur. Op de factuur staan ​​de kortingen die zijn toegepast bij het plaatsen van de bestelling. 

In geval van onbeschikbaarheid van de door de klant geselecteerde producten, wordt deze laatste per e-mail op de hoogte gebracht. Hij zal worden aangeboden om zijn bestelling te vervangen door een overeenkomstig product. De klant behoudt echter de mogelijkheid om terugbetaling van de prijs van zijn bestelling te vragen als hij het door de verkoper aangeboden vervangende product niet wenst te ontvangen.

6. CONTROLE VAN BESTELLINGEN DOOR DE VERKOPER 

a) Weigering bestelling 

Le Bourgeois behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren waarvan de hoeveelheid abnormaal wordt geacht om te worden beschouwd als een verkoop aan een particulier of voor elke andere omstandigheid die aantoont dat de klant een professional is. 

Le Bourgeois behoudt zich ook het recht voor om elk orderbeheer en elke levering op te schorten in geval van weigering van betalingsautorisatie door officieel erkende instanties of in geval van niet-betaling. De verkoper behoudt zich ook het recht voor om elke levering en elke bestelling te weigeren van een klant die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil in behandeling is. 

In geval van weigering om een ​​bestelling te verwerken en als de klant het bedrag van de bestelling al heeft betaald, wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht van de weigering en zal de verkoper de door de klant betaalde bedragen terugbetalen binnen dertig (30) dagen vanaf het plaatsen van de bestelling. 

b) Fraudepreventie 

De verkoper behoudt zich het recht voor om controles uit te voeren op bestellingen van klanten, om te voldoen aan zijn verplichtingen met betrekking tot het voorkomen van fraude en het witwassen van geld. De verkoper kan de klant vragen om elk document te verstrekken waarmee de identiteit van de klant en zijn woonplaats echt kunnen worden bevestigd. Als onderdeel van een door de verkoper uitgevoerde controle wordt geen enkele bestelling verwerkt zonder ontvangst van de door de verkoper van de klant gevraagde documenten. 

Bij gebrek aan een reactie van de klant of de levering van de gevraagde onderdelen, behoudt de verkoper zich het recht voor om zijn bestelling te annuleren. Het zal dan overgaan tot terugbetaling van de door de Klant betaalde bedragen binnen dertig (30) dagen vanaf de kennisgeving van weigering om de bestelling te verwerken.

7. PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN 

a) Tarieven 

De prijzen die op onze site worden weergegeven, zijn aangegeven in euro € inclusief alle belastingen en zijn de prijzen die van kracht zijn op het moment van de bevestiging van de bestelling door de klant. 

Le Bourgeois behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de geldende prijzen toe te passen die zijn aangegeven op het moment van de bestelling door de Klant. 

De definitieve prijs die wordt aangegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling omvat ook de leveringskosten. 

b) Kortingen 

Le Bourgeois behoudt zich het recht voor om speciale promoties en kortingen op haar producten aan te bieden. De tijdelijke promoties staan ​​vermeld op de site en op de fiche van de betrokken producten, inclusief de data van toepassing van de korting. Kortingen en acties zijn niet met elkaar te combineren en slechts eenmaal per huishouden van toepassing. 

c) Betalingswijzen 

Elke plaatsing van een bestelling impliceert betaling door de Klant. De prijs is verschuldigd: 

 • - Met creditcard,
 • - Overschrijving,
 • - Er wordt geen contante betaling geaccepteerd. 

 • In het geval van betaling via overschrijving wordt de bestelling pas verwerkt als het geld door de verkoper is ontvangen. Bij een bankbetaling (of betaling in termijnen) wordt de klant doorgestuurd naar de beveiligingsinterface van de betreffende betalingsorganisatie om de betaling uit te voeren. Deze bankinstellingen zijn als enige verantwoordelijk voor de verwerking van de door de klant ingevoerde persoonsgegevens. De producten van Le Bourgeois blijven volledig eigendom van Le Bourgeois tot volledige betaling van de prijs door de klant. 


 • 8. LEVERING 

 • Levering vindt pas plaats na volledige ontvangst van betaling.

         a) Prijs van leveringen


         De prijzen van onze leveringen zijn als volgt aangegeven: 

 • ▪ Levering is gratis vanaf 90 euro besteld; 

b) Levertijden 

Voor elke bestelling die in Frankrijk wordt geplaatst, wordt de levering binnen twee tot drie werkdagen na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Deze termijnen worden louter ter informatie gegeven. Geen enkele levering mag langer duren dan dertig (30) dagen, bij gebreke waarvan de klant de verkoper kan verzoeken de verkoop op te lossen. 

Levertijden kunnen worden verlengd: 

 • - Vanwege de Covid-19-epidemie, gevolgen voor leveringen;
 • - In zomerperiodes;
 • - Op feestdagen;
 • - In geval van overmacht.

 • In geval van vertraging als gevolg van een geval van overmacht of een andere hierboven vermelde gebeurtenis die de levering verlengt, kan Le Bourgeois niet aansprakelijk worden gesteld en kan door de klant geen enkele vordering tot schadevergoeding, van welke aard dan ook, worden geëist. Zodra de bestelling is overhandigd aan de vervoerder van Le Bourgeois, zal deze contact opnemen met de klant om een ​​leveringsdag af te spreken. De door de vervoerder gehanteerde levertijden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Le Bourgeois.

   

Onze klantenservice is bereikbaar op het volgende nummer: 09.82.41.01.71

d) Ontvangst van de bestelling 

Bestellingen worden geleverd op het adres dat door de klant is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Elke bestelling die naar Le Bourgeois wordt teruggestuurd vanwege een fout in het afleveradres, wordt opnieuw verzonden op kosten van de klant. 

Bij ontvangst van zijn bestelling dient de Klant de conformiteit van de ontvangen producten bij de vervoerder te controleren. In geval van een beschadigd of beschadigd pakket, of van een ontbrekend product, moet de klant dit dezelfde dag na ontvangst van de bestelling op de leveringsbon van de vervoerder vermelden.
Als de verpakking gescheurd of geopend is, moet de klant de staat van de producten controleren. Als ze beschadigd zijn, moet de klant het pakket weigeren en een voorbehoud op de leveringsbon noteren met vermelding van elke afwijking met betrekking tot de levering. 

Deze verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd door de Klant wanneer deze, of een door hem daartoe gemachtigde derde, de leveringsbon heeft ondertekend. 

In geval van een gebrek aan overeenstemming of een verborgen gebrek dat door de klant wordt opgemerkt bij de levering van zijn bestelling, moet deze zo snel mogelijk contact opnemen met de klantenservice van Le Bourgeois, met vermelding van zijn bestel- en factuurnummer, de identiteit ervan en de beschrijving van de non-conformiteit. 

De overdracht aan de klant van de risico's van verlies en verslechtering van de producten vindt plaats bij levering en ontvangst van de genoemde producten. 

In geval van verlies van een pakket, moet de Klant – die zijn pakket niet heeft ontvangen – contact opnemen met de klantenservice van Le Bourgeois zodat deze een klacht kan indienen bij zijn vervoerder. De klant wordt op de hoogte gehouden van de verdere afhandeling van zijn bestelling. 

e) Te late levering 

Elke vertraging in de levering die niet te wijten is aan een van de gevallen vermeld in punt b) hiervan, kan aanleiding geven tot annulering van de verkoop op initiatief van de klant. De klant moet de verkoper een aanmaning sturen om zijn bestelling te leveren. Na het verstrijken van een termijn van dertig (30) dagen na ontvangst van de ingebrekestelling door de verkoper en indien de levering in de tussentijd niet heeft plaatsgevonden, kan de klant de ontbinding van de verkoop vragen en de terugbetaling van zijn bestelling vragen. (evenals bezorgkosten). 

In geval van annulering moet Le Bourgeois de klant de betaalde bedragen terugbetalen uiterlijk veertien (14) dagen vanaf het verzoek tot annulering van de verkoop door de klant, door annulering van betaling cb, bankoverschrijving of per cheque. 

10. GARANTIES 

Alle door Le Bourgeois aangeboden producten voldoen aan de geldende Franse wetgeving. Onze producten zijn authentiek gecertificeerd. 

Artikel L.217-12 b) Procedure 

 

Le Bourgeois dekt dan ook geen gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage van de producten, noch de gevolgen van het niet-conform gebruik van het reinigingsadvies voor de door Le Bourgeois verkochte producten, noch hun bederf. 

11. HERROEPINGSRECHT 

In overeenstemming met artikel L.221-18 van de consumentenwet heeft de individuele klant een periode van veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van het product om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, om welke reden dan ook. de gekochte Producten. 

a) Modaliteiten voor het uitoefenen van het herroepingsrecht
De Klant moet, vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen, onderstaand formulier terugsturen per 

e-mail naar contactclient@le-bourgeois.com . Herroepingsformulier: 

- Na(a)m(en) en referentie(s) van het artikel/de artikelen: - Bestelling(en) op:
- Ontvangen(s) op:
- Bestelnummer: 

Naam klant bestellen: Adres klant bestellen: 

Datum van ondertekening) 

b) Voorwaarden voor het uitoefenen van het herroepingsrecht
Het retourneren van producten kan alleen worden geaccepteerd onder de volgende voorwaarden: 

 • -   Artikel in de originele verpakking;
 • -   Artikel niet beschadigd;
 • -   Product ongedragen en zonder huishoudelijke geur (sigarettengeur, friteuse, enz.)
 • -   Bijgevoegde aankoopfactuur (of kopie bij gedeeltelijke teruggave);
 • -   Leveringsbon. Retourkosten zijn voor rekening van de klant. Elk risico met betrekking tot het retourneren van de producten is de verantwoordelijkheid van de klant. De producten moeten worden geretourneerd - door de vervoerder van de keuze van de klant - naar het adres van het hoofdkantoor van 7 rue de couhe 57500 Saint Avold

Beste, 

Op (datum) heb ik via uw website een bestelling bij u geplaatst voor producten van Le Bourgeois Overeenkomstig artikel L. 221-18 van de consumentencode deel ik u mee dat ik mijn herroepingsrecht wil uitoefenen met betrekking tot deze bestelling en ik zal deze binnen veertien dagen aan u retourneren. Daarom deel ik u hierbij mee dat ik het contract met betrekking tot de verkoop van het volgende goed of de volgende goederen herroep: 

Gelieve mij het bedrag van (...) euro terug te betalen waarmee ik u betaald heb (creditcard, enz.). 

Dank u, gelieve, mevrouw, mijnheer, de uitdrukking van mijn vriendelijke groeten te aanvaarden. 

 

De klant zal de betaalde bedragen terugbetaald krijgen - minus de terugbetaling van de kosten van het retourtransport - door overschrijving op zijn kredietkaart of per bankcheque, binnen veertien (14) dagen na ontvangst van zijn verzoek om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. 

c) Ruilen en terugbetalingen 

De Klant wordt verzocht om onze klantendienst op de hoogte te stellen van beschadigde pakketten, ontbrekende of beschadigde producten of producten die niet conform de bestelling zijn en dit binnen 24 uur na ontvangst van zijn bestelling. Elke klacht die buiten deze termijn wordt ingediend, kan niet worden aanvaard. 

Klachten kunnen worden ingediend op het volgende e-mailadres: contactclient@le-bourgeois.com

In het geval van een door de Klant gewenste omruiling, wordt deze laatste uitgenodigd om rechtstreeks contact op te nemen met onze klantenservice om de omruiling voort te zetten. Bij een prijsverschil dient de Klant het verschil bij te betalen. De omruiling is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden: 

 • -   Artikel in de originele verpakking;
 • -   Artikel niet beschadigd;
 • -   Ongedragen en ongedragen product;
 • -   Bijgevoegde aankoopfactuur (of kopie bij gedeeltelijke teruggave);
 • -   Leveringsbon. 14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING 

 • In geval van een geschil wordt de klant uitgenodigd om contact op te nemen met LC Tex Company ( contactclient@le-bourgeois.com ) om te proberen het geschil in der minne op te lossen.
  De klant heeft ook de mogelijkheid om een ​​conventionele bemiddelingsprocedure of een andere methode voor alternatieve geschillenbeslechting aan te vragen als het geschil niet in der minne kan worden geregeld met de LC TEX Company. 
  Anders valt elk geschil onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken binnen de jurisdictie van het Hof van Beroep van Metz, onder voorbehoud van een specifieke toekenning van jurisdictie die voortvloeit uit een bepaalde wet of regelgeving. 
 • 15. OVERMACHT Noch de klant, noch de verkoper kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor hun vertraging of niet-nakoming van hun contractuele verplichtingen als deze vertraging of dit niet-nakomen te wijten is aan het optreden van een gebeurtenis buiten hun wil of een geval van overmacht. , die redelijkerwijs niet konden worden voorzien bij het plaatsen van de bestelling en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen. In het geval dat een dergelijk geval van overmacht zich voordoet, wordt de uitvoering van deze AV opgeschort totdat het geval van overmacht is verdwenen, beëindigd of beëindigd. Indien het geval van overmacht echter langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, dienen de klant en de verkoper samen te komen om een ​​eventuele wijziging van de bestelling te bespreken.


  De termijnen voorzien door deze AV worden automatisch uitgesteld in functie van de duur van het geval van overmacht. 

 • 16. INTELLECTUEEL EIGENDOM 
 • De verkoop van producten aan klanten op de website https://le-bourgeois.com brengt geen overdracht van auteursrechten en eigendom van de producten met zich mee, die volledig eigendom blijven van de merken.

Geen enkele gebruiker of klant mag maatregelen nemen die onverenigbaar zijn met het respect voor de wet op de intellectuele eigendom of tegen enige andere Franse en internationale wetgeving met betrekking tot de wet op de intellectuele eigendom. 

17. DIVERSE CLAUSULES 

Scheidbaarheid: Als een of meer bepalingen van deze AVV ongeldig of nietig worden verklaard op grond van een wet of reglement of na een rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde gaat, doet dit geen afbreuk aan de andere clausules van de AVD. 

Non-afstand: Het feit dat de verkoper of de Klant geen gebruik hebben gemaakt van een schending door de andere partij van een van de verplichtingen waarnaar in deze AV wordt verwezen, zal voor de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de betreffende verplichting. 

Gedeeltelijke nietigheid: In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling van de AVV en enige wetgevende tekst, wet, verordening, verordening, gerechtelijk bevel of collectieve overeenkomst, huidige of toekomstige, zal de laatste prevaleren, met dien verstande dat de bepaling hiervan slechts beperkt is voor zover nodig en dat andere bepalingen niet worden aangetast.